Network Marketing

Ajánlja másoknak is webáruházunkat / webáruházát » a saját egyedi webáruház linkjével és mindenki aki Ön után áll be a sorba a vásárlásaikból jutalékot kaphat!

Hogy mennyit? 

Ez csak Önön múlik. Vagy mégsem?

A rendszer teljesen automata és a regisztrációt követően azonnal használhatja.

Kompenzációs terv

Ajánld tovább a weboldalt » keress pénzt!

Általános Szerződési Feltételek - Szabályzat

Filozófiánk középpontjában a család áll, mert termékskálánk, szolgáltatásaink választéka a családok mindennapi igényeit igyekszik kielégíteni, illetve bármelyik család, kedvező feltételekkel bekapcsolódhat, vásárolhat, kedvezményeket vehet igénybe és egy jól jövedelmező üzletet hozhat létre. 

A Family Business Fogyasztói és Forgalmazói Hálózat webáruházakon és független termékforgalmazók hálózatán keresztül juttatja el termékeit, szolgáltatásait a felhasználókhoz. 

A Family Business, a Market7 messzemenően a tisztesség és a becsületesség elveire épül, és mindenki számára vállalkozási lehetőséget kínál, aki kész elfogadni és megvalósítani a Family Business programját. 

Jelen ÁSZF a Family Business International Kft. és a hálózat tagjainak kapcsolatát, az ezzel összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelynek betartása mindkét fél érdeke és kötelessége. 

A szabályzat három fő részből áll: a Működési Szabályzatból, az Üzleti Tervből és a Vásárlási feltételkből, amelyek elválaszthatatlan egységet képeznek.

A Market7 a Family Business Fogyasztói és Forgalmazói Hálózat része, üzemeltetője a Family Business International Kft. 

A. Működési Szabályzat 

I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ VÁLÁS FELTÉTELEI, JOGOSULTSÁGOK

II. MAGÁNSZEMÉLYEK, TERMÉKFELHASZNÁLÓ TAG

III. VÁLLALKOZÁSOK, TERMÉKFORGALMAZÓ TAG

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

V. HÁLÓZATÉPÍTÉS, SZPONZORÁLÁS

VI. HIRDETÉSI SZABÁLYOK

VII. ETIKAI KÓDEX

VIII. NEMZETKÖZI SZPONZORÁLÁS

IX. A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL KFT. (MARKET7) FELELŐSSÉGE

X. A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

B. Üzleti Terv

I. A HÁLÓZAT TAGJAINAK JÁRÓ JUTTATÁSOK

II. ALAPFOGALMAK

III. TELJESÍTMÉNYSZINTEK ÉS A MINŐSÜLÉSEK FELTÉTELEI, FELADATOK

IV. A BÓNUSZ-JUTALÉK MEGHATÁROZÁSA FORINTBAN 

V. AZ IGAZGATÓTANÁCS

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

C. Cégadatok

 

A. Működési szabályzat

I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ VÁLÁS FELTÉTELEI, JOGOSULTSÁGOK

1. A hálózat tagja lehet: 

a) Magánszemélyek - vásárlóként, termékfelhasználó tagként:

- minden 18. évét betöltött személy, 

A termékfelhasználó tag csak saját használatára vásárolhat, nem jogosult termékek forgalmazására.
Jogosult a rendszer továbbajálására.

b) Vállalkozások - termékforgalmazó tagként:

- bármely, a 2006. évi IV. törvény alapján létrejött, cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság, továbbá bármely egyéb szervezet, intézmény. 

- minden 18. évét betöltött személy, aki a hatályos magyar jogszabályok szerint a termékforgalmazói munka elvégzéséhez szükséges vállalkozói engedéllyel rendelkezik,

2. A tagokat ingyenes regisztrációt követően alábbi vásárlási szabályok, kedvezmények illetik meg: 

A regisztrált tag, a regisztrációt követően kedvezménnyel vásárolhatja meg a termékeket.

Amikor a tag eléri halmozottan (időkorlátozás nélkül) a 300 pontot jeleznie kell az FB Központnak, akkor fixen beállítjuk 3%-ra. Amennyiben a tag nem jelzi akkor az ebből eredő károkért, elmaradt jutalékért a Family Business International Kft-t felelősség nem terheli.

100 pontonként ingyenes terméket vagy kedvezményes vásárlást kapnak a teljesítők. Ezen kedvezményeket a teljesítést  követő hónapban vehetik igénybe. Ezen termékek listáját mindig hó elején a honlapon megtekinthetik, (vagy érdeklődni lehet a Központban).

ÚJDONSÁG! 5% FIX ÁRRÉS MINDEN VÁSÁRLÁS UTÁN!

Az aktív tagoknak minden közvetlen tag vásárlásai után bruttó 5% jutalék jár (ez mélységből is kapható ha a vásárló és köztem nincs aktív tag). Ezen jutalék a Market7 webáruházban megvásárolt összes termék után is jár.

 

3. A regisztrációhoz járó ingyenes szolgáltatások

Saját Virtuális Iroda, melyben naprakészen nyomon követheti hálózata működését, valamint Family Business hálózatépítői aloldalt (www.family-business.hu/tagkód és www.market7.hu/tagkód, mely címekben a tagkód szabadon átírható). Továbbá minden regisztrált tag ingyenesen rendelkezhet saját egyedi@family-business.hu vagy @market7.hu végződésű e-mail címmel, melyet igényelni kell. Az igényléshez küldje el az igényelt e-mail címet, nevét, tagkódját az info@market7.hu e-mail címre.

A jutalék, hálózat által teljesített pontok a www.family-business.hu oldalon érhetőek el, belépni a www.market7.hu oldalon megadott jelszavával és a regisztrációkor kapott tagkódjával tud.

Az ingyenes regisztrációt követően a használhatja a Market7 (www.market7.hu) weboldalt. A weboldalakat a tagkódjával tudja megosztani (www.family-business.hu/tagkód vagy www.market7.hu/tagkód)

 

4. A regisztráció az alábbi technikai szabályok szerint intézhető

Online regisztráció: a www.market7.hu vagy www.family-business.hu honlapon található online regisztrációs lapot kell kitölteni, és a regisztrációt követően rendelheti meg szolgáltatásainkat, termékeinket.

A rendelések átvételét, kiszállítását a Vásárlási feltételekben szabályozzuk. A regisztáció ha nem ajánlói linken keresztül történik meg kell adni az ajánló tagkódját.

5. Minden regisztrált tag jogosult

- a termékeket kedvezménnyel megvásárolni (ÜV ár), 
- igénybe venni a szolgáltatásokat,
- új tagokat csatlakoztatni a hálózathoz, 
- az Üzleti Terv szerinti jutalékra, illetve árkedvezményre, 

Egyes termékek megvásárlását, szolgáltatások igénybevételét, illetve bizonyos rendezvényeken való részvételt a Family Business International Kft. további feltételekhez kötheti.

 

6. Adatmódosítás, törlés.

A tag, a regisztrációkor megadott adataiban történt változásokat a weboldalakon (www.market7.hu vagy www.family-business.hu) módosíthatja.

A tagok adatait az FB biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, adatvédelmi elveinket a Vásárlási feltételek tartalmazza.

A tag adatait harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A tag bármikor kérheti (írásban) tagsága megszüntetését és adatai törlését, de ebben az esetben 12 hónap után regisztrálhatnak újra.

7. A Family Business International Kft. fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a csatlakozási kérelmet elutasítsa.

8. Hírlevél
A regisztrációt követően a felhasználók ingyenes online hírleveleket kapnak. A hírlevélben az akciókról, rendezvényekről. hálózatépítésről, képzésekről, újdonságokról tájékoztatjuk a tagokat. A hírlevél bármikor lemondható a kiküldött hírlevél láblécében található módon.

Az oldal tetejére »

II. MAGÁNSZEMÉLYEK, TERMÉKFELHASZNÁLÓ TAG

A Market7 / Family Business International Kft. azoknak ajánlja a termékfelhasználó tagságot, akik nem rendelkeznek vállalkozói engedéllyel, vagy egyelőre nem kívánnak élni az üzleti lehetőséggel, de szívesen kipróbálnák kedvezményes áron a termékeket, szolgáltatásokat, illetve szeretnék jobban megismerni az üzleti lehetőséget. 

A felhasználó a saját és a hálózatában lévő tagok vásárlásai után árkedvezményt kap, amelynek mértékét az Üzleti Terv alapján számítjuk ki. 

A Family Business International Kft. havi elszámolási lapon (legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-ig) tájékoztatja a felhasználó tagot árkedvezménye nagyságáról. 

Az árkedvezményt az aktuális hónapot követő 12 hónap bármelyikében, vásárlásai alkalmával, használhatja fel, a vásárolt termékek számlaértékének maximum 50 %-áig.

Amennyiben a termékfelhasználó tag az aktuális hónap árkedvezményét a következő 12 naptári hónapban nem veszi igénybe, úgy a Family Business International Kft. az árkedvezmény-adási kötelezettségét elévültnek tekintheti. 

Az árkedvezmény érvényesítésének más egyéb módja nem lehetséges. 

A felhasználó tag átminősülhet forgalmazó taggá, ha írásban bejelenti a vállalkozási engedélyének meglétét, és megküldi vállalkozása adószámát, valamint a bankszámlaszámát. Átminősítése a bejelentést követő hónap első napjától érvényes. Az ehhez szükséges nyomtatványt: Adatmódosító lapot kérje munkatársunktól.

Az oldal tetejére »


III. VÁLLALKOZÁSOK, TERMÉKFORGALMAZÓ TAG

A termékforgalmazó tagságot választónak a regisztrációkor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik vállalkozási engedéllyel, meg kell adnia vállalkozási bankszámlaszámát és a vállalkozása adószámát és a vállalkozás nevét. 

A termékforgalmazó önálló vállalkozó és nem alkalmazottja a Family Business International Kft-nek. Önálló kereskedelmi tevékenységet végez saját költségére és kockázatára, felelős a saját bevétele utáni adózásért. A vállalkozó, termékforgalmazó nem jogosult fellépni a Family Business International Kft. nevében. 

A termékforgalmazó tag a termékek vásárlása után árkedvezményt, a hálózatépítő tevékenysége után (az Üzleti Terv alapján) jutalékot kap. 

A jutalékot a Family Business International Kft. a termékforgalmazó tagnak számlája alapján, kizárólag átutalással fizeti ki. 

A számla kiállításának alapja a Family Business International Kft. havi elszámolási lapja, amely a termékforgalmazó teljesítményét összesíti. Az elszámolási lapot legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-ig juttatja el a Family Business International Kft. 

Amennyiben a termékforgalmazó az aktuális havi jutalékát nem veszi fel (nem ad számlát), úgy a Family Business International Kft. fizetési kötelezettségét 12 hónapon keresztül fenntartja. A 12 hónap elteltével a kötelezettséget elévültnek tekintheti. 

A termékforgalmazó a vállalkozásának bármi okból történő megszűnését, vagy szüneteltetését köteles bejelenteni a Family Business International Kft-nek, és ezzel egyidejűleg a termékforgalmazó automatikusan termékfelhasználó státuszba kerül.

Az oldal tetejére »

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Family Business International Kft. kizárólag a hálózat tagjainak vásárlásait fogadja el.

2. A Family Business International Kft. termékeit kizárólag hálózati értékesítési rendszerén keresztül, a termékforgalmazók által értékesíti, illetve felhasználásra a hálózat tagjainak adja el.

3. A hálózat tagja a következő módokon juthat hozzá a termékekhez, illetve rendelheti meg a szolgáltatásokat (további információ a Vásárlási feltételekben).

a. az FB Központban személyesen,

b. a webáruházakban történő vásárlással, csomagküldés révén, utánvéttel vagy előre utalással.

c. Kontaktponton keresztül (megtalálható a www.family-business.hu oldalon)

4. A csomagküldés ingyenes, ha az egyszeri megrendelés összege minimum 20.000.- Ft bruttó érték. (Ez több tag, egy címre történő rendelése esetén is érvényesíthető!) Kisebb összegű rendelés esetén a csomagküldés díja: 19.999.- Ft-ig egységesen 1.200 Ft, a Family Business International Kft fenntartja a változtatás jogát.

5. A gyapjútermékek, konyhafelszerelések és egészségvédő-készülékek rendelés esetén mindig felszámítunk csomagküldési díjat, ilyen megrendeléskor kérjük, egyeztessen az FB Központtal.

6. A munkanapokon a 14:00-ig beérkező megrendeléseket Magyarországon a következő munkanapon, Romániában 72 órán belül, Szlovákiában a következő munkanapon szállítjuk ki a megadott kézbesítési címre.

7. Szállítás: A Family Business International Kft. a General Logistics System (GLS) csomagküldő céggel szállíttatja ki a megrendelt termékeket.

8. Ha a csomagküldéssel kiküldött rendelést nem veszik át, újbóli kiszállítás esetén a csomag feladási költsége a megrendelőt terheli.

9. A csomagkiszállítás időpontját a megrendelés napjához képest legfeljebb három munkanapos határidővel lehet kérni.

10. Fizetés

a, Személyesen a Family Business Központban nyitva tartási időben (1153 Budapest, Bácska u. 15.)

b, Utánvéttel, kiszállításkor a GLS futárnak.

c, Előre utalással
Magyarországi bankszámlára:
Kedvezményezett neve: Family Business International Kft. Kedvezményezett számlaszáma: 11715014-20000095
Romániai bankszámlára:
Kedvezményezett számlaszáma: RO39OTPV220000598389RO01

d, Bankkártyás fizetés még nem érhető el.

11. Az adott hónapban csak akkor számít pontértéknek a megrendelés, ha legkésőbb a hónap utolsó munkanapján 24 óráig megérkezik. Továbbá, csak azon rendelések pontértéke kerül elszámolásra az adott hónapra, amelyeket legkésőbb a zárást követő 3. munkanapon átvettek, azaz annak ellenértékét kifizették. A későbbi időpontban történő átvétel esetén a rendelés pontértéke már a következő hónapra kerül számolásra.

12. A hálózat tagja csak a Family Business International Kft. hivatalos kiadványaiban szereplő információkat használhatja a vásárló tájékoztatására.

13. A termékek bemutatása során a hálózat tagjának tilos valótlan adatokat állítani az egyes termékek minőségéről, használhatóságáról.

14. Csak eredeti, sértetlen csomagolással rendelkező terméket szabad értékesíteni.

15. A hálózat tagja csak bemutatásos, közvetlen értékesítéses módszerrel dolgozhat. Az FB termékei semmilyen formában nem hozhatók másodlagos kis-, illetve nagykereskedelmi forgalomba, így a termékforgalmazó nem adhatja el a termékeket kereskedőnek viszonteladás céljából.

16. Rendezvényeken, vásárokon stb. történő kiállításhoz, bemutatáshoz a Family Business International Kft. előzetes jóváhagyása szükséges, amelyet írásban kell kérni.

17. A hálózat tagja azokban az országokban, ahol az FB jelen van, bárhol dolgozhat, nincsenek területi korlátok. Kizárólagos értékesítési vagy képviseleti jogot senki sem szerezhet.

18. A hálózati tagság 2009.07.01-től ingyenes és örökös, nincs meghosszabbítási díj sem.

19. A hálózat tagjai bármikor kérhetik (írásban) tagságuk megszüntetését és adataik törlését, de ebben az esetben 12 hónap után regisztrálhatnak újra.

20. A hálózati tag jutalékjogosultságának feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

21. A Family Business International Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze, vagy megszüntesse a tagságát annak a tagnak, akinek tevékenysége nincs összhangban a ÁSZF-el.

22. A Family Business hálózati tagság felhasználása bármely más üzleti lehetőség, tevékenység illetve termék népszerűsítésére vagy terjesztésére szigorúan tilos. A Family Business rendezvényeken, találkozókon, más hálózatokról, cégekről azok termékeikről tájékoztatást adni, azokat propagálni, továbbá negatív és lejárató magatartást folytatni tilos! Ezek be nem tartása esetén a hálózati tagszerződésszegő és etikátlan magatartásának indoklásával hálózati tagsága felfüggeszthető vagy megszüntethető.

23. Munkamódszerünkből, adódóan (Mélységi szponzorálás és a Szuperláb építés) sokan a szponzoraiktól jelentős címlistát kapnak, akár több ezer főset is, ezért aki hálózatának (csoportjának), azon tagjait, akiket közvetlenül nem Ő csatlakoztatott a hálózathoz (tehát nem az első vonala), megkeresi bármilyen ajánlattal (ami nem a Family Business üzletéről szól), ebben az esetben a Family Business International Kft. számlát küldd a címlista megvételéről, bruttó 200.000 Ft értékben, 8 napos fizetési határidővel.

24. A Family Business tagoknak lehetősége van más direkt és network marketing (MLM) értékesítői rendszerben való részvételre, de csak szigorúan a jelen szabályzat betartásával.

25. A Family Business / Market7 tagok nem informálhatnak más direkt értékesítő vállalkozást a Family Business rendszeréről, értékesítési stratégiájáról, és ezen szervezetek képviselői előtt nem tehetnek olyan kijelentést, ami a Family Business egyben a Family Business International Kft. érdekeit bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti. Ez utóbbi tekinthető különösen a Family Business International Kft. üzleti titkaira, szervezetére, tisztviselőinek személyére és adataira tett bármely kijelentésre vagy adatszolgáltatásra is.

26. A tagsági viszony megszűnése után a tagok csak a kiléptetés hónapjában még járó jutalékra tarthatnak igényt.

27. A kilépett vagy törölt tag személyes szponzoráltjai az őt szponzoráló személyes szponzoráltjaivá válnak, a hálózatukkal együtt.

28. A hálózati tag halálával tagsága az örökösre száll. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés marad, a tagság sorsát ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a Ptk. szabályai irányadóak.

29. A tagság átruházása megengedett, de csak abban az esetben érvényes, ha a Family Business International Kft előzőleg az átruházás valamennyi feltételét írásban jóváhagyta.

30. Ha egy hálózati csoportot meg kell osztani a házasság, vagy az élettársi kapcsolat megszűnése miatt, a szétválás nem érintheti hátrányosan az adott szponzorvonal többi hálózati tagját. A szétválás akkor érvényes, ha azt a Family Business International Kft. írásban jóváhagyta.

31. Két vagy több hálózati csoport nem olvasztható össze a Family Business International Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az oldal tetejére »

V. HÁLÓZATÉPÍTÉS, SZPONZORÁLÁS

1. A hálózat tagjai szponzorálással újabb tagokat csatlakoztathatnak az FB/Market7 hálózathoz. 

2. A korrektség megköveteli, hogy az érdeklődő azt a tagot válassza szponzorául, aki vele az FB/Market7 üzleti ajánlatát először megismertette. Ugyanakkor az új érdeklődőnek jogában áll, hogy a maga választotta szponzoron keresztül kapcsolódjon a hálózathoz. Online az ajánlói linkeken keresztül történő regisztráció esetén a weboldal biztonságosan kezeli az ajánló személyét.

3. Minden hálózatépítő tag köteles üzleti tevékenységét, a szponzorálást az üzleti etika és jelen szabályzat szerint végezni. 

4. A hálózat tagja az üzleti ajánlat megtétele során a leendő tagot a valóságnak megfelelően köteles tájékoztatni a kedvezmények és jutalékok lehetőségeiről. 

5. A szponzor kötelessége, hogy:
a. személyesen szponzorált tagjait külön díjazás nélkül informálja, képezze és ösztönözze. 
b. csoportját ösztönözze és tájékoztassa, illetve segítse és szervezze a termékforgalmazói, hálózatépítő munkát. 
c. a felmerülő nehézségeket összegyűjtse, és továbbítsa felső szponzorának, illetve a Family Business International Kft-nek. 
d. tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy közvetlenül szponzorált tagjai minden tekintetben és teljes egészében tartsák meg jelen szabályzat előírásait. 

6. A Family Business International Kft. egyik legfontosabb alapelve a szponzorvonalak védelme, ezért a Family Business International Kft. ragaszkodik az eredeti szponzorvonalak fenntartásához. Annak a tagnak, aki nem kíván jelenlegi szponzorával dolgozni, ki kell lépnie, és legkorábban a törlés dátumától számított 12 hónap leteltével jelentkezhet új szponzorhoz. 

7. Mélységi szponzorálásról beszélünk, ha az új hálózati tag, valamely a mélységében található hálózati tag alá lesz elhelyezve a szponzora által. Az ily módon mélységben elhelyezett tagot onnan visszavenni nem lehet. Egyes kihívások feltételeiben a mélységben elhelyezett tag teljesítménye a Mélységi Szponzor kvalifikációjába számit be, azonban ezt az FB/Maket7 a kihívás meghirdetésénél tisztázza. 

8. A szponzoroknak az FB/Market7 Központtal egyeztetve lehetőségük van úgynevezett Szuperláb építésére, ennek lényege, hogy az új tagok alatt egy erős lábat felépítenek. A Szuperlábban való részvétel feltétele az aktivitás, aki nem aktív kikerül a szuperlábból a szponzorának egy másik lábára. 

Az oldal tetejére »

VI. HIRDETÉSI SZABÁLYOK

1. A hálózat tagja tevékenységével kapcsolatban hirdetést is feladhat, de a hirdetés nem utalhat a Family Business International Kft. nevére és termékeire. A hirdetésben csak saját elérhetőségét és nevét tüntetheti fel. 

2. A hálózat tagjai névjegykártyáikon az FB nevét, illetve emblémáját csak abban az esetben használhatják, ha a tag a cég termékeinek független forgalmazójaként van feltüntetve (pl.: „XY független termékforgalmazó”). A Névjegykártyát a online lehet megrendelni.

3. A tag által készített szóróanyagokon, tájékoztatókon, honlapokon az FB / Market7 logo csak a Family Business International Kft előzetes engedélyével történhet, nem keltheti azt a látszatot, hogy a Family Business International Kft. hivatalos kiadványáról, honlapjairól van szó. 

4. A tag által létrehozott honlap főoldalán, jól láthatóan el kell helyezni egy hivatkozást (saját ajánlói linket), amely a Family Business International Kft. honlapjaira utal (www.market7.hu, www.family-business.hu).

5. Ha a Family Business International Kft. álláspontja szerint a tag hirdetése nem felel meg az e szabályzatban foglalt rendelkezések lépnek életbe.

Az oldal tetejére »

VII. ETIKAI KÓDEX

A termékforgalmazók, a vásárlók megelégedettsége és az FB / Market7 tartósan pozitív megítélése az etikai és az üzleti szabályok megtartásától függ. Az etikai kódex a hálózat tagjainak és az FB / Market7 hitelének megóvását is szolgálja. 

A regisztrációval a tagja elfogadja az alábbi etikai szabályokat.

A hálózat tagjaként kötelezem magam, hogy üzleti tevékenységemet az alábbi alapelvek szerint végzem: 
- Ügyfeleimnek a termékeket és az üzleti lehetőséget valósághűen és túlzások nélkül mutatom be. 
- Nem hitegetem az új érdeklődőt gyors meggazdagodással, könnyű pénzkeresettel. A hálózatépítés olyan szakma, amelynek az alaplépései viszonylag könnyen elsajátíthatóak, de csak kitartó, szorgalmas munkával lehet nagy eredményeket elérni. 
- Tudomásul veszem, hogy a szponzorálás egyben felelősségvállalás is, tehát kötelességem a szponzoráltjaimnak a lehető legnagyobb segítséget megadni. 
- Gondjaimat, kétségeimet mindig csak felfelé közvetítem, hálózatom tagjait mindig pozitív információkkal támogatom, bátorítom. 
- Mindig tiszteletben tartom a jelöltem nemleges döntését. Tartózkodom az erőszakos, követelőző magatartástól, ily módon meghagyom egy későbbi kapcsolatteremtés lehetőségét. 
- Védem a hálózatot és az MLM gondolatkörét, nem bírálok vagy minősítek más MLM céget, mert minden negatív megjegyzés a hálózatos értékesítés általános megítélését rontja. 
- Kötelezem magamat, hogy más, az FB / Market7 termékeivel, szolgáltatásaival konkurens céggel nem létesítek kapcsolatot. Vezetőként hálózatom tagjait nem szervezem, és nem ajánlom más hálózatokba, mert ezzel a csoportomban lévő szponzorok munkáját ásom alá! 
- Szem előtt tartom, hogy viselkedésemmel, minden cselekedetemmel példaként szolgálok a hálózatom tagjai számára, ezért csak olyat teszek, amit szívesen látnék másolódni a hálózatomban. 
- Az FB / Market Szabályzatát maradéktalanul betartom, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy hálózatom tagjai is betartsák. Különösen nagy gondot fordítok a termékekkel és a pénzzel való pontos elszámolásra üzlettársaim és vevőim felé. 

Az oldal tetejére »

VIII. NEMZETKÖZI SZPONZORÁLÁS

A nemzetközi szponzorálás kiváló üzleti lehetőség azoknak a tagoknak, akik már elsajátították a sikeres üzletépítés alapjait hazájukban, és ezt a tapasztalatot más országokban élő ismerőseiknek, rokonaiknak, barátaiknak is szeretnék átadni.  Az FB globális rendszere minden tag számára lehetővé teszi, hogy nemzetközi, jól jövedelmező és stabil hálózatot alakítson ki. 

Biztosítani kell, hogy a tagok a nemzetközi szponzorálás körében körültekintően járjanak el, tevékenységükkel ne veszélyeztessék az új országban történő nyitást, ne csökkentsék a hosszú távú üzleti esélyeket. 

Az FB / Market7 globális rendszeréből következik, hogy minden tagnak egy kódszáma és egy hálózata van, amelyben lehetnek tagok más (több) országból is. Az Üzleti Terv ennek megfelelően biztosítja a tag jutalékát, amelyet abban az országban (pénznemben) fizetnek ki a tagnak, ahol regisztráltatta magát. 

Az FB / Market7 további országokban való hivatalos megjelenése (nyitás) előtt legalább egy hónappal a Family Business International Kft. tájékoztatja a tagságot a nyitás időpontjáról, valamint az üzletépítéshez szükséges információkról és anyagokról, azok beszerzésének módjáról. 

Az oldal tetejére »

IX. A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL KFT. (MARKET7) FELELŐSSÉGE

A Family Business International Kft. garanciát vállal arra, hogy mindenkor az Általános Szerződési Feltételekben leírtaknak megfelelően jár el. 

A Family Business International Kft. üzletvitelét úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az önálló termékforgalmazók érdekeivel. 

A Family Business International Kft. termékeiért a hatályos jogszabályok szerint garanciát vállal. További információ a Vásárlási feltételeknél.

A Family Business International Kft. minden tagnak kizárólag a saját hálózatáról szolgáltat ki adatokat. 

Az oldal tetejére »

X. A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Az Általános Szerződési Feltételeket megsértő taggal szemben – az eset súlyához igazodva – a Family Business International Kft. az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 
a. írásbeli felszólítás a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. 
b. a tagság ideiglenes felfüggesztése mindaddig, amíg a tag a szabálytalanságot nem szünteti meg. 
c. a tagság ideiglenes felfüggesztése mellett a tagság végleges megszüntetésére (kizárás) irányuló eljárás kezdeményezése. 
d. a címlista etikátlan felhasználása esetén, amikor a tag a hálózatának (csoportjának), azon tagjait, akiket közvetlenül nem ő csatlakoztatott a hálózathoz (tehát nem az első vonala), megkeresi bármilyen ajánlattal (ami nem a Family Business / Market7 üzletéről szól), ebben az esetben a Family Business International Kft. számlát küldd a címlista megvételéről, bruttó 1.000.000 Ft értékben, 8 napos fizetési határidővel. 

Amennyiben a fenti a. és b. pont esetében a szabálytalanság a megadott megfelelő határidő alatt nem szűnik meg, úgy a soron következő pontban foglalt jogkövetkezmény lép életbe. 

Az ÁSZF-et megsértő magatartás kivizsgálására a Family Business International Kft. Etikai Bizottságot állít fel.

A Family Business International Kft. a felfüggesztést, illetve kizárást kimondó határozatáról nyomban, írásban értesíti a tagot. 

A Family Business International Kft. a kizárásról addig nem dönthet, amíg nem végez alapos vizsgálatot a tárgyban, és anélkül, hogy az eljárás alá vont személynek ne adna lehetőséget személyes meghallgatáson magatartásának magyarázatára. 

A Family Business International Kft. felfüggesztésről, illetve kizárásról hozott határozatát az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban megfellebbezheti az Etikai Bizottságnál, illetve Igazgatói tanácsnál. 

Ha az Etikai Bizottság a fellebbezést elutasítja, a határozat jogerőre emelkedik. Ha az Etikai Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, határozatát 8 napon belül megküldi az FB Igazgató Tanácsának, amely az ügyben végleges döntést a határozatban foglaltak figyelembe vételével hoz. 

Az Igazgató Tanács állásfoglalásaival őrködik azon, hogy a Family Business International Kft. és a hálózat tagjai maradéktalanul betartsák az ÁSZF-et és az Etikai Kódex elvárásait, mindezen keresztül óvja az FB jó hírnevét. Az állásfoglalások megfelelő módon való közzétételéről a Family Business International Kft. gondoskodik. 

Az Igazgató Tanács a panaszok kivizsgálására Etikai Bizottságot állít fel. Az Etikai Bizottság 3 főből áll, melyek személyeit az Igazgató Tanács jelöli ki. 

Az Etikai Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Family Business International Kft. tulajdonosai hagynak jóvá.

Az oldal tetejére »

 

 

B. Üzleti terv

I. A HÁLÓZAT TAGJAINAK JÁRÓ JUTTATÁSOK 

1. A hálózat tagjai az Üzleti Terv szerint jutalékokat és kedvezményes vásárlásokat nyújtó teljesítményszintekre minősülhetnek, amelyeknek feltételeit az Üzleti Terv szabályozza. 

2. A hálózat tagjai az alábbi juttatásokban részesülhetnek: 
a. a teljesítmény-szintüknek megfelelő kedvezményes vásárlás 
b. árrés-különbözetből származó jutalék
c. bónusz-jutalék

 

3. Jutalékjogosultság: A jutalékjogosultság általános feltétele a személyes 300 pontérték teljesítése évente. (Természetesen a havi jutalékjogosultság feltételeként a 25 pont illetve a 100 pont az Üzleti Terv szerint érvényes.) A mennyiben a tagság egy éve (365 nap ) alatt, valaki nem teljesíti a 300 pontértéket a Family Business International Kft-től a tárgyhóban értesítőt kap, hogy pótolja a hiányosságot a hónap végéig, ellenkező esetben jutalékjogosultságát elveszíti. Megmarad az elért %-os szintje, az elért kedvezményes vásárlási lehetősége és a csoportja is. Jutalékjogosultságát egyszeri 100 pontértékű megrendeléssel visszaszerezheti. (Példa: egy december 31-vel lejárt jutalékjogosultságot a tag, július 5-én egy 100 pontos vásárlással érvényesítette, így ez egy évig él, azaz a következő év július 31-ig).

4. A hálózatépítésben kiemelkedően tevékenykedő tagok munkáját a Family Business International Kft. a jutalékokon túl, az Üzleti tervben leírtaknak megfelelően, egyéb módon is elismeri (pl. kitűzők stb.). 

5. Jutalék kifizetése: A Family Business International Kft. a termékforgalmazóknak a jutalékukat a tárgyhónapra vonatkozó elszámolási lap alapján megküldött számlájuk beérkezését követő nyolc banki napon belül, bankszámlaszámukra átutalja.

 

6. Árrés: A Szponzort az új, közvetlenül szponzorált üzlettársak után árrés- különbözetből származó jutalék illeti meg. Ennek mértéke az alábbi:
A közvetlen tagok vásárlásának 5%-a.

7. Az árrés-különbözetből származó jutalék mindig a Szponzort illeti meg, függetlenül attól, hogy a Szponzor milyen áron jogosult vásárolni. Az árrés-különbözetből származó jutalék jogosultsági feltétele a Szponzor számára, a havi min. 25 pont személyes forgalom, 12% felett havi min. 100 személyes pont. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, abban az esetben ez a jutalék is, a szponzorvonalon, az első aktív szponzorig felszáll.

8. Az árrés-különbözetből származó jutalék a havi elszámolási lapon jelenik meg, és árkedvezményként levásárolható, illetve számlázható.

9. Ajándék: 100 pontonként ingyenes termék vagy kedvezményes vásárlást kapnak a teljesítők. Ezen kedvezményeket a teljesítést  követő hónapban vehetik igénybe. Ezen termékek listáját mindig hó elején a honlapon megtekinthetik, (vagy érdeklődni lehet a Központban).

 

Az oldal tetejére »

II. ALAPFOGALMAK

 

1. Hálózati tag: aki az ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesítésével érvényesen regisztrál magánszemélyként (termékfelhasználóként) vagy vállalkozásként (termékforgalmazóként). 

2. Vevő: az a személy, aki a termékeket a termékforgalmazótól kiskereskedelmi áron megvásárolja saját használatára. 

3. Szponzor: az a hálózati tag, aki új tagot csatlakoztat az FB / Market7 hálózathoz, vagy a felső vonaláról mélységbe szponzorált új tagot alá helyeznek el. Az ily módon „ajándékba” kapott új taggal a szponzori tevékenységet a Mélységi Szponzor látja el, kivéve, ha erre az új tag a közvetlen szponzorát, vagy a Family Business International Kft-t megkéri. 

4. Mélységi szponzor: az a hálózati tag, aki az új, általa szponzorált tagot, valamely a mélységében található hálózati tag alá helyezi el.

5. Nagykereskedelmi ár: a hálózat tagjai ezen az áron szerezhetik be a termékeket a Family Business International Kft-től.

6. Kiskereskedelmi ár: a termékek meghatározott eladási ára, amelyen a vevők a termékforgalmazóktól megvásárolhatják a termékeket. 

7. Személyes vásárlás: a hálózati tag saját kódszámán vásárolt termékek összessége az adott hónapban. 

8. Pontérték: az egyes termékek azon egyedi értéke, ami alapjául szolgál a jutalékok nagyságának, továbbá a különböző teljesítményszintek meghatározásához. 

9. Személyes pontérték: a hálózati tag személyes vásárlásának pontértéke, azaz az adott hónapban megvásárolt termékek pontértékének összege. 

10. Havi csoportpont-érték: a hálózati tag hálózatának összesített pontértéke az adott hónapban, amely tartalmazza a személyes pontértéket is. 

11. Halmozott csoportpont-érték: a hálózati tag havi csoport-pontértékeinek összesítése a csatlakozás hónapjától az értékelt hónapig. 

12. Teljesítményszint: az Üzleti Tervben meghatározott feltételek teljesítése esetén elért rang, amely a bónusz-jutalék fizetésének alapja. 

13. Minősülés: egy meghatározott teljesítményszint (rang, cím) elérése (amikor a hálózati tag teljesítette az adott szinthez kötött feltételeket). 

14. Hálózat (alsó vonalak): a hálózati tag által szponzoráltak, illetve akiket azok szponzorálnak stb., azaz a hálózati tag teljes csoportja. 

15. Felső vonal: egy hálózati tag saját közvetlen szponzora, annak közvetlen szponzora stb., azaz a fölötte lévő szponzorok. 

16. Mélység: a szponzor alsó vonalában lévők láncolata. 

17. Szint: az alsó vonal tagjainak mélységi elhelyezkedése (például a hálózati tag közvetlen szponzoráltja az 1. szinten, annak közvetlen szponzoráltja a 2. szinten van, stb.). 

18. Láb: a közvetlenül szponzorált hálózati tag és annak teljes hálózata. 

19. Ág (vonal): a szponzortól kiindulva, mélységben, meghatározott irányban lévő hálózati tagok (szponzor és szponzorált) sorozata egészen az utolsó tagig. (Az ág végén lévő tag szempontjából nézve annak felső vonala a kiinduló szponzorig.) A személyesen (közvetlenül) szponzorált tag minden esetben új ágat jelent. 

20. Aktív tag: az a hálózati tag, akinek a személyes pontértéke eléri a 25, illetve 12% felett a 100 pontot az adott hónapban.

21. Alsóvonal építő automata: Szponzor, vagy ajánló nélkül regisztrálók elhelyezése a hálózatban. 

Az oldal tetejére »


III. TELJESÍTMÉNYSZINTEK ÉS A MINŐSÜLÉSEK FELTÉTELEI, FELADATOK

 

1. Az FB Üzleti Tervében a teljesítményszintek (a ranglétra) négy fázisra bonthatók: 

I. Törzsvásárlók: 3%, 6%, 9%
II. Vezetők: 12%, 15%, 18%
III. Menedzserek: 21%, 24%, 27%
IV. Gyémántok: 30%, 33%, 36%. 

2. Az egyes fázisok jellemzői: 

I. TÖRZSVÁSÁRLÓK (3%, 6%, 9%)

Az Üzleti Terv I. fázisa a havi elszámolású (havi nullázódó) pontgyűjtés alapján határozza meg az egyes minősítési szinteket. Azaz a havi csoportpont-értéket veszik figyelembe (a hálózati tag hálózatának összesített pontértéke az adott hónapban, amely tartalmazza a személyes pontértéket is). 

- 3%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 300 pontértéket. 

Aki eléri a 3%-os szinthez tartozó forgalmat saját és csoport forgalmával halmozottan (ami 300 pont) fixen 3%-os marad, ez azt jelenti ha aktív vásárlása van tehát 25 pontot vásárol az adott hónapban mindig kap jutalékot.

Amikor a tag eléri halmozottan (időkorlátozás nélkül) a 300 pontot jeleznie kell az FB Központnak, akkor fixen beállítjuk 3%-ra. Amennyiben a tag nem jelzi akkor az ebből eredő károkért, elmaradt jutalékért a Family Business International Kft-t felelősség nem terheli.

- 6%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 600 pontértéket. 

- 9%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri az 1.200 pontértéket. 

II. VEZETŐK, MENEDZSEREK, GYÉMÁNTOK (12%-36%) 

Az Üzleti Terv II., III., és IV. fázisa a havi elszámolású (havi nullázódó) pontgyűjtés alapján határozza meg az egyes minősítési szinteket. Azaz a havi csoportpont-értéket veszik figyelembe (a hálózati tag hálózatának összesített pontértéke az adott hónapban, amely tartalmazza a személyes pontértéket is).

VEZETŐK: 

- 12%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 2.500 pontértéket. 

- 15%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 5.000 pontértéket. 

- 18%-os teljesítményszintet ér el az, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 9.000 pontértéket. 

Vezetői feladatok 18%-tól:

 • Kiépít egy kiskereskedelmi marketingcsapatot, és képzést nyújt másoknak a Family Business Termékek alkalmazásával es kiskereskedelmi értékesítésével kapcsolatban.
 • Segít más Üzletépítők képzésében, hogy stabil és jövedelmező kiskereskedelmi értékesítési alapot tudjanak kiépíteni.
 • Segít más Üzletépítők képzésében, hogy stabil és jövedelmező kiskereskedelmi értékesítési alapot tudjanak kiépíteni.
 • Értékesítési csoportjából legalább 3 személyt kiképez arra, hogy Vezetővé váljon.
 • Segítséget nyújt más Üzletépítőknek a célok kitűzésében és elérésében
 • Segít más Üzletépítőknek létrehozni egy hatékony Family BusinesS prezentációt / értékesítési bemutatót.
 • Rendszeresen Prezentációkat / Értékesítési bemutatókat szervez.
 • Egyensúlyt alakít ki a kiskereskedelmi vásárlók kiszolgálása és az Üzletépítők képzése között.
 • Heti csoportgyűléseket tart, ahol megbeszélik a heti/havi tervet, motivációt nyújt az Üzletépítőknek, gyarapítja a termékekről való ismereteiket, és nagyobb fokú hatékonyságra képzi őket.
 • Igyekszik elsajátítani a készséget, hogy megtanítsa másoknak, miként kettőzzék meg a sikerüket.
 • Rendszeres összejöveteleket és konferenciákat tervez, szervez és tart.

 

MENEDZSEREK: 

- Menedzser: az a 21%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 15.000 pontértéket, és hálózatában legalább három, minimum 9%-os törzsvásárló van különböző lábakon elhelyezkedve. 

- Ezüst Menedzser: az a 24%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 25.000 pontértéket, és hálózatában legalább három, minimum 12%-os vezető van különböző lábakon elhelyezkedve 

- Arany Menedzser: az a 27%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 40.000 pontértéket, és hálózatában legalább három, minimum 15%-os vezető van különböző lábakon elhelyezkedve 

Menedzseri feladatok:

 • Heti csoportgyűléseket tart, ahol megbeszélik a heti/havi tervet, motivációt nyújt az Üzletépítőknek, gyarapítja a termékekről való ismereteiket, és nagyobb fokú hatékonyságra képzi őket.
 • Eleget tesz az Üzletépítő minden feladatának
 • Képzést nyújt másoknak a Family Business Termékek alkalmazásával és kiskereskedelmi értékesítésével kapcsolatban.
 • Segít más Üzletépítők képzésében, hogy stabil és jövedelmező kiskereskedelmi értékesítési alapot tudjanak kiépíteni.
 • Kialakít egy olyan kiskereskedelmi marketingcsoportot, mely a vásárlóknak nyújtott minőségi szolgáltatásra összpontosít, valamint képzést és támogatást nyújt olyan részmunkaidőben dolgozó Üzletépítőknek, akik kiegészítő jövedelmet szeretnének szerezni.
 • Képzést és támogatást nyújt olyan Üzletépítőknek, akik elkötelezettek egy nagyobb anyagi sikert eredményező kiskereskedelmi hálózat kiépítése mellett.
 • Motiválja és támogatja a további Üzletépítőket is, hogy elérjék a Vezetői és/vagy Menedzseri szintet.
 • Segítséget nyújt más Üzletépítőknek a célok kitűzésében és elérésében.
 • Segít más Üzletépítőknek létrehozni egy hatékony Family Business prezentációt / értékesítési bemutatót.
 • Kiskereskedelmi értékesítési csoportokat hoz létre az alsóvonalon lévő Üzletépítők között.
 • Igyekszik elsajátítani a készséget, hogy megtanítsa másoknak, miként kettőzzék meg a sikerüket.
 • A Vezető és Menedzser szintű Üzletépítőknek képzést nyújt arról, hogyan tartsanak összejöveteleket a csoportjukba tartozó Üzletépítőkkel, hogyan nyújtsanak segítséget a célok kitűzésében.
 • Támaszt nyújt a kiskereskedelmi értékesítési csoportba tartozók személyes fejlődésében
 • Az Üzletépítői csoportnak naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a termékekkel, és azok alkalmazásával kapcsolatban.
 • Rendszeresen Prezentációkat / Értékesítési bemutatókat szervez.
 • Rendszeres találkozókat tart a szervezet vezetőivel.

 

Menedzser feladatköre:

• Csoportján belül legalább három 3. pozíciós (9%) Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

Ezüst menedzser feladatköre:

• Csoportján belül legalább három Vezető (12%) Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

Arany menedzser feladatköre:

• Csoportján belül legalább három Vezető (15%) Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

 

GYÉMÁNTOK: 

- Rubin: az a 30%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 65.000 pontértéket, és hálózatában legalább három, minimum 18%-os vezető van különböző lábakon elhelyezkedve 

- Smaragd: az a 33%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 100.000 pontértéket, és hálózatában legalább öt, minimum 18%-os vezető van különböző lábakon elhelyezkedve. 

- Gyémánt: az a 36%-os teljesítményszintet elért hálózati tag, akinek a havi csoportpontjainak összege eléri a 150.000 pontértéket, és hálózatában legalább öt, minimum 21%-os menedzser van különböző lábakon elhelyezkedve 

Gyémántok feladatköre:

 • Kialakít egy felsőbb szintű képzést, és értékesítési programokat hoz létre.
 • Heti csoportgyűléseket tart, ahol megbeszélik a jelenlegi fejlesztéseket, motivációt nyújt az Üzletépítőknek, gyarapítja a termékekről való ismereteiket, és nagyobb fokú hatékonyságra képzi őket.
 • Segítséget nyújt az Üzletépítőknek a képzésre irányuló erőfeszítéseikben azáltal, hogy meghatároz és támogat lehetséges Menedzser jelölteket a saját csoportján belül.
 • Igyekszik elsajátítani a készséget, hogy megtanítsa másoknak, miként kettőzzék meg a sikerüket.
 • Vezetői szerepet tölt be a csoportján belül.
 • A Vezető és Menedzser szintű Üzletépítőnek képzést nyújt arról,
 • hogyan tartsanak összejöveteleket a csoportjukba tartozó Üzletépítőkkel, hogyan nyújtsanak segítséget a célok kitűzésében, a kiskereskedelmi vásárlók, üzleti tippek, jelenlegi piaci trendek felkutatásáról, es a Gyémánt szint eléréséről.
 • Heti és havi csoportgyűléseket tart, hogy kijelölje és képezze a lehetséges Gyémánt Üzletépítőket.
 • Segít a csoportjában lévő Menedzsereknek, Vezetőknek saját Üzletépítői csoportjuk kiépítésében
 • Támaszt nyújt a kiskereskedelmi értékesítési csoportba tartozók személyes fejlődésében
 • Az Üzletépítői csoportnak naprakész információkat és technikai ismereteket nyújt a termékekkel, és azok alkalmazásával kapcsolatban.
 • Segítséget nyújt a szervezet folyamatos bővüléséhez.
 • Rendszeres képzést tart a termékekről és értékesítési összejöveteleket szervez a csoportján belüli Üzletépítőknek.
 • Rendszeres összejöveteleket és konferenciákat tervez, szervez és tart.
 • Rendszeres találkozókat tart a szervezet vezetőivel.
 • Üzleti stratégiákat hoz létre, hogy támogassa és előmozdítsa a regionális Üzletépítői szervezeteket.
 • Ismeri a szervezetre ható jelenlegi piaci trendeket és tényezőket, és reagál ezekre.

 

További feladatok:

Rubin Gyémántok feladatköre:

• Csoportján belül legalább három Vezető (18%) Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

• Nyomon követi a három Vezetői (18%) szintű Üzletépítő sikerét: áttekinti azt, mennyire hatékonyak a kereskedelmi képzésben, a célok kitűzésében, a vásárlok számának növelésében, a kiszolgálásban, valamint az értékesítési bemutatókon.

Smaragd Gyémántok feladatköre:

• Csoportján belül legalább öt Vezető (18%) Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

• Nyomon követi az öt Menedzser szintű Üzletépítő sikerét: áttekinti azt, mennyire hatékonyak a kereskedelmi képzésben, a célok kitűzésében, a vásárlok számának növelésében, a kiszolgálásban, valamint az értékesítési bemutatókon.

Gyémántok feladatköre:

• Csoportján belül legalább öt Menedzser Üzletépítőt képez és támogat, segít, fejleszt.

• Nyomon követi az öt Menedzser szintű Üzletépítő sikerét: áttekinti azt, mennyire hatékonyak a kereskedelmi képzésben, a célok kitűzésében, a vásárlok számának növelésében, a kiszolgálásban, valamint az értékesítési bemutatókon.

 

Teljesítményszintek az I-II-III. és IV. fázisokban

 

3. Jutalékra csak azok jogosultak, akiknek személyes pontértéke eléri 3-9%-os szint esetén a 25 pontot, 12-36%-os szint esetén pedig a 100 pontot az adott hónapban. 

4. A 12-36%-os teljesítményszinteken a jövedelmet mindig az adott hónapban teljesített rangnak megfelelően számolják ki. 

5. A 12-36%-os teljesítményszintet elért hálózati tag egy éven keresztül jogosult a cím viselésére akkor is, ha az adott szintet a következő hónapokban nem teljesítette. 

6. A Vezetői rangtól kezdődően a hálózati tagok jogosultak a minősülésüknek megfelelő kitűző viselésére, amelyet a szponzoruktól vehetnek át, továbbá a minősülés hónapját követően elismerésre jogosultak a hírlevelekben, a weboldalakon, stb.

Az oldal tetejére »


IV. A BÓNUSZ-JUTALÉK MEGHATÁROZÁSA FORINTBAN 

1. A legalább 3%-os Üzletvezető címet elért hálózati tag a hálózata tagjainak pontértékei alapján, a szintkülönbözet figyelembevételével bónusz-jutalékra jogosult. 

2. A bónusz-jutalékra jogosult hálózati tag (tehát aki legalább 3%-os szinten van, és teljesítette a 25, illetve 12% felett a 100 pontértékű személyes vásárlást az adott hónapban) a saját vásárlása, azaz a személyes pontértéke után az adott hónapban az általa teljesített szintszázaléknak megfelelő mértékben jogosult jutalékra. Például: az a tag, aki 12%-os, havi saját vásárlása után 12%-os bónusz-jutalékot kap.

3. A nettó (Áfa nélkül) bónusz-jutalék kiszámítása forintban a következő képlettel történik:
pontérték x szintszázalék x 150 Ft 

Magyarázat:
- a pontérték: a termékvásárláskor jóváírt pontszám összesítve, az adott lábakhoz tartozóan, 
- szintszázalék: a jutalék százalékos nagysága az Üzleti Terv egyes fázisainál megjelölt értékben, 
- 150 Ft: pontérték szorzó, nagysága állandó. 

Az oldal tetejére »


V. AZ IGAZGATÓTANÁCS

 

1. A gyémánt szintet (36%) teljesítők alkotják a Hálózat Igazgató Tanácsát, amely a Family Business International Kft. tulajdonosainak szakmai, MLM témakörökben tanácsadó testülete. Megjegyzés: ameddig a hálózatban nincsenek gyémánt szintet teljesítők, az Igazgató Tanács tagjait a hálózat Vezetői közül a Family Business International Kft. tulajdonosai kérik fel. 

2. A gyémánt szintet teljesítő Igazgató Tanács tagok havonta külön gyémánt prémiumot kapnak, amelynek keretösszegét az FB teljes havi forgalmának 2%-a képezi. 

3. A keretösszeget a teljesített havi csoportpontok alapján kell felosztani a gyémánt szintet teljesítettek között. 

4. Az IT működését az Igazgató Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

5. Az Igazgató Tanács tagjainak névsorát a vállalkozás a www.family-business.hu és a www.market7.hu oldalakon teszi közzé. 

Az oldal tetejére »


VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Family Business International Kft. jogosult az ÁSZF megváltoztatására. A módosítások az Igazgató Tanács bevonásával történhetnek. 

2. A jelen ÁSZF 2013. március 28-tól lép hatályba. Utoljára módosítva: 2017. augusztus 16.

Az oldal tetejére »


C. Cégadatok

Cégnév: Family Business International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-144284
Adószám: 23141689-2-13
Levelezési és számlázási cím: Budapest, 1153 Bácska u. 15.

Bankszámlaszám
Kedvezményezett neve: Family Business International Kft.
Kedvezményezett számlaszáma (OTP): 11715014-20000095
Külföldről: RO39OTPV220000598389RO01
Kedvezményezett számlaszáma (Budapest Bank): 10101470-84283000-01004006

 

Nyitvatartás:
Hétfő - csütörtök: 9 - 17 óráig
Péntek: 9 - 14 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00

Vezetékes telefonszám és fax: +36 1 372 04- 18, +36 1 372 04 17
Mobiltelefonszám: +36 70 452 51 00, +36 70 228 0472
Központi e-mail cím: info@market7.hu

Közösségi oldalak:
Facebook
YouTube: hamarosan...

Az oldal tetejére »

 

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-76592/2014
A weboldal tárhelyszolgáltatója:
Family Business Intenational Kft.
http://www.family-business.hu
Cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12. Hungary
Telefon: +36 1 372 04 17

 

A www.market7.hu honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFÁ-t. Fenntartjuk magunknak a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

Az oldal tetejére »

 

Mellékletek

1. számú melléklet: Alsóvonal építő automata

Szponzor, vagy ajánló nélkül regisztrálók elhelyezése a hálózatban.

Azon regisztrálókat, akik a Family Business hálózatába szponzor, vagy ajánló nélkül regisztrálnak, a Family Business szétoszt az arra minősült hálózatépítők között. A minősülés feltételei a következők:

 • személyes 100 pont forgalom
 • min. 1db Negatív Licit kuponcsomag vásárlás (25 pont)
 • részvétel a havi rendezvényen (Family Nap, vagy egyéb rendezvény, ami nyilvános, és amit 12%-os, vagy a feletti vezető szervez, és min. 2 héttel előtte a Family Business weblapján közzétettek)
 • hónap végéig jelentkezés e-mailben a kozpont@family- business.hu címen

A minősülő tag, a minősülés hónapját követő naptári hónapban szerez jogosultságot az Alsóvonal építő automata használatára. Ennek értelmében a folyamatos jogosultsághoz, folyamatos minősülés szükséges.

A szabad regisztrációval kapcsolódott tagokat, azok megelőző hozzájárulása nélkül, TILOS megkeresni, telefonon felhívni, bármi egyéb módon kapcsolatot felvenni velük. Amennyiben az új tag írásban (e-mail vagy levél) jelzi a Family Business központnak, hogy kér kapcsolat felvételt, abban az esetben a Family Business továbbítja ezt a szponzornak, aki az Alsóvonal építő automatán keresztül kapta ezt a tagot, hogy 48 órán belül vegye fel vele a kapcsolatot. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem történik meg, úgy a Family Business jogosult azt az alsó vonali tagot más csoportba áthelyezni, hogy a szükséges segítséget megkaphassa.

 

Az oldal tetejére »

2. számú melléklet: Szuperláb, kiegészítő információk

Feltételek: havonta 25 illetve 100 személyes pont teljesítése

Részletek

 • mélységbe a felső vonal új üzlettársakat regisztrál.
 • jövedelem nagyrészt attól függ, hogy milyen széles az első vonal.
 • ha a tag olyan jelöltet szponzorál, aki nem vállalja a szponzorálási és forgalmi feltételeket, de az üzlet érdekli, akkor az a saját első vonalára kerül.
 • ha a tag a regisztrációtól számított egy éven belül 3 hónapot egybefüggően nem teljesíti a 25 illetve 100 pontos forgalmat, akkor kikerül a Szuperlábból az ajánló szélességére,
 • ha saját hibájából a tag kikerül a Szuperlábból, akkor az addig beajánlott, és a feltételeket teljesítő üzlettársak a Szuperlábban maradnak.

A Szuperlábban résztvevő összes fél elfogadja, hogy a Szuperláb léte nem garancia a magas jövedelemre, ez továbbra is minden tag előtt álló lehetőség, ami más eszközökkel is megvalósítható.

Az oldal tetejére »